Groupe Renault, Covid-19’un ağır etkilerine rağmen alınan önlemlerin olumlu sonucu olarak geçtiğimiz yılın ikinci yarısında faaliyet kârlılığı artışı yarattı.

Groupe Renault CEO’su Luca de Meo, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Covid-19 etkisinde geçen ilk yarının ardından Grup, yılın ikinci yarısında performansını önemli ölçüde iyileştirmeyi başardı. Bunda en önemli etken, tüm çalışanların yoğun çabası, sabit giderleri azaltma planımızı başarıyla hızlandırmamız ve fiyatlandırma politikasının iyileştirilmesi oldu. ‘Renaulution’ adlı stratejik planımızda da duyurulduğu üzere önceliğimiz, kârlılık ve nakit yaratmak. Sağlık krizi ve elektronik parça arzında yaşanan kesintiler göz önünde bulundurulduğunda, 2021 zorlu bir yıl olacak. Bu zorluklarla hep birlikte yüzleşirken, geçtiğimiz yaz aylarından bu yana sağladığımız toparlanmanın ivmesini korumaya çalışacağız.”

Boulogne-Billancourt, 19 Şubat 2021

Grup cirosu 43 milyar 474 milyon avro olarak gerçekleşti (%-21,7). Sabit döviz kurunda bu düşüş %-18,2 olacaktı.

AVTOVAZ cirosu hariç olmak üzere otomotiv cirosu %-23,0 daralmayla 37 milyar 736 milyon avro oldu.

-19,2 puan olarak gerçekleşen hacim etkisi, öncelikli olarak sağlık krizinden ve daha düşük oranda kârlılığı hacmin önüne koyan ticari politikamızdan kaynaklandı.

Ortaklara yapılan satışlar da sağlık krizinden ve Nissan Rogue üretiminin durdurulmasından etkilenerek -5,1 puan düştü.

Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra belirli ölçüde Rus rublesi, -2,8 puanlık negatif döviz kuru etkisine yol açtı.

Daha kararlı bir fiyat politikası ve devalüasyonları azaltmaya yönelik önlemler, 3,9 puan artış gösteren fiyat etkisi sağladı.

ZOE satışlarındaki artış, ürün gamına 1,1 puanlık bir katkı sağladı.

“Diğer” etkiler ise, büyük ölçüde yılın ilk yarısındaki kısıtlama önlemleri nedeniyle yedek parça faaliyetlerinin katkısının düşük olması sonucu -1 puan oldu.

Yılın 2. yarısında gerçekleşen gözle görülür artış (cironun %3,5) ile -337 milyon avro olarak gerçekleşen Grup faaliyet kârı, cironun %-0,8’ini oluşturdu (2019’da %4,8).

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı -2 milyar 734 milyon avro düşüşle -1 milyar 450 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2019’daki %+2,6’ya kıyasla cironun %-3,8’ini oluşturdu. İkinci yarıda ise 198 milyon avro ile pozitif gerçekleşti (cironun %0,9’u).

Bu değişimi şöyle açıklamak mümkündür:

  • Hacim etkisi, ortaklara yapılan satışlar dahil olmak üzere -2,556 milyar avro negatif etki yarattı.
  • Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, yeni ürünlerin zenginleştirme ve düzenleyici etkisine karşın +172 milyon avro artış gösterdi.
  • Değer kaybı ve amortisman artışının -479 milyon avro negatif etkisi ile Ar-Ge aktifleştirme oranının daha düşük olması hesaba katıldığında, Monozukuri etkisi +36 milyon avro arttı.
  • Kıymetli metallerin fiyatının artmasıyla, hammadde giderleri -131 milyon avro oldu.
  • Yılın 1. yarısında faaliyetlerin düşmesinin yanı sıra, şirketin “2o22” planı kapsamında giderlerini kısıtlama çabası, genel yönetim giderlerinde +172 milyon avro iyileşme sağladı.
  • Türk lirasının üretim giderleri üzerindeki olumlu etkisine karşın para birimleri, ana para birimlerimizdeki değer kaybı sonucu -428 milyon avro negatif etkiye maruz kaldı.

2019’da 155 milyon avro olan AVTOVAZ faaliyet kârının katkısı, 141 milyon avro ile AVTOVAZ’ın Covid-19 ortamındaki esnekliğini ortaya koydu.

Satış Finansmanı, 2019 yılında Grubun faaliyet kârına 1,223 milyar avro katkı sağlarken, 2020’de bu katkı 1,007 milyar avro oldu. Bu düşüşün nedeni, yeni finansmanın %-17 düşmesi ve risk maliyetinin ortalama performans gösteren varlıkların geçen yıl %0,42’sini oluştururken bu yıl %0,75’ini oluşturmasından kaynaklanan faaliyetlerdeki azalma oldu.

2020 yılında Mobilite Hizmetleri’nin Grubun faaliyet kârına katkısı -35 milyon avro oldu.

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri, yeniden yapılandırma giderleri ve değer kaybının önemli ölçüde daha yüksek olması nedeniyle (2019’da -557 milyon avro) -1,662 milyar avro olarak gerçekleşti.

Grubun faaliyet geliri, rekabetçiliğin artırılmasından kaynaklanan giderlerdeki ciddi artış hesaba katıldığında, 2019’da 2,105 milyar avro olurken, 2020’de -1,999 milyar avro olarak gerçekleşti.

Net finansal gelir ve giderler, ortalama borçluluk düzeyinin daha yüksek olması nedeniyle, 2019’da -442 milyon avro olurken, 2020’de -482 milyon avro olarak gerçekleşti.

İştirak şirketlerinin katkısı, 2019’da -190 milyon avro olurken, 2020’de -5,145 milyar avro olarak gerçekleşti. Nissan -4,970 milyar avro ile negatif katkı sağlarken, diğer iştirak şirketlerinin katkısı -175 milyon avro oldu.

2019 yılında -1,454 milyar avro olan güncel vergiler ve ertelenmiş vergiler, 2020 yılında -420 milyon avro olarak gerçekleşti.

Net gelir -8,046 milyar avro seviyesinde gerçekleşirken, net gelirde Grubun payı toplam -8,008 milyar avro oldu (hisse başına düşen rakam 2019’da 0,52 avro olurken, 2020’de bu değer -29,51 avro seviyesinde gerçekleşti).

AVTOVAZ dahil olmak üzere otomotiv operasyonel serbest nakit akışı-4,551 milyar avro ile negatif oldu. Burada faaliyet kârındaki düşüşün yanı sıra, işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim ve Avrupa Merkez Bankası kararlarının ardından RCI’dan kâr payı alınmaması etkili oldu. Tek başına yılın ikinci yarısında serbest nakit akışı, yılın ilk yarısındaki değişim dengelenmeden yatırım yönetimi ve işletme sermayesi gereksinimlerindeki değişim sonucu +1,824 milyar avro artış gösterdi.

Otomotiv net nakit durumu, 31 Aralık 2019’da 1,734 milyar avro ile pozitif olurken, 31 Aralık 2020’de -3,579 milyar avro ile negatif olarak gerçekleşti.

31 Aralık 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri +16,4 milyar avro likidite rezervi içerdi.

31 Aralık 2020 itibariyle toplam stok (bağımsız satıcılar dahil) 100.000 adetten (%-19) fazla düşüş göstererek 486,000 araç oldu. 2019 Aralık ayı sonunda 68 satış günü olan bu rakam, 2020 Aralık ayı sonunda 61 satış günü olarak gerçekleşti.

Yönetim kurulu, 23 Nisan 2021 tarihinde düzenlenecek Hissedarlar Yıllık Genel Kurul Toplantısında 2020 için temettü ödemesi yapılmamasını teklif edecek.

GENEL GÖRÜNÜM

Groupe Renault, “Renaulution” stratejik planında belirtilen 2023 hedeflerini doğruladı:

  • 2023 yılına kadar Grubun faaliyet kârının %3 artırılması,
  • Kümülatif otomotiv operasyonel serbest nakit akışının(2021-23) yaklaşık 3 milyar avro düzeyine getirilmesi,
  • Yatırımların (Ar-Ge ve sermaye giderleri), cironun yaklaşık %8’ine getirilmesi.

GROUPE RENAULT KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon avro20202019Değişim
Grup cirosu43.47455.537-12.063
Faaliyet kârı Ciro içerisindeki %-337-%0,82.662%4,8-2.999-5,6 puan
Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri-1.662-557-1.105
Faaliyet geliri-1.9992.105-4.104
Finansal gelir-482-442-40
    
İştirak şirketlerinin katkısı-5.145-190-4.955
Şirket: NISSAN-4.970242-5.212
    
Güncel ve ertelenmiş vergiler-420-1.4541.034
Net gelir-8.04619-8.065
Net gelir, Grubun payı-8.008-141-7.867
Otomotiv operasyonel serbest nakit akışı-4.551153-4.704

Ek Bilgiler

31 Aralık 2020 itibarıyla Groupe Renault konsolide mali tablosu ve Renault SA şirket muhasebe hesapları, Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2021’de onaylanmıştır.

Grubun yasal denetçileri, bu mali tablonun denetimini yapmış olup, rapor yakında yayınlanacaktır.

2020 yılı sonuçlarının tam analizini içeren mali rapor, www.group.renault.com web sitesinin “Finance” bölümünde mevcuttur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir